GDPR

GDPR - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i obsługi umowy oraz realizacji dostawy, wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych lub za zgodą Kupującego w celu ulepszenia usług i oferty Sprzedawcy, w tym w celach marketingowych m.in. wysyłanie wiadomości biznesowych i personalizacja reklam lub. inny cel, na który kupujący wyraził zgodę.

2.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) i powiązane czeskie przepisy prawa oraz zgodnie z ZASADAMI UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH SPRZEDAWCY, w których określono, w jaki sposób sprzedawca postępuje z danymi osobowymi kupującego, jakie informacje o kupującym przechowuje, w jaki sposób wykorzystuje te informacje i komu może zostać przekazane dalej. Zasady postępowania z danymi osobowymi zawierają również wykaz wszystkich praw kupującego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności prawo do informacji, sprostowania, usunięcia czy też prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

3.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Sprzedawca oświadcza, że ​​(i) przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa; (ii) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych były związane tajemnicą zawodową lub podlegały prawnemu obowiązkowi zachowania poufności; (iii) podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych; oraz (iv) w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych grożącego naruszeniem praw i wolności osób fizycznych, poinformować organ nadzorczy, lub osoby, których dane dotyczą.

 

Ochrona danych osobowych obowiązuje od 1.1.2018 r

 

______________________________

MEDICAL-technology.cz

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací